Begrippenlijst

De Merudi praktijk gebruikt therapievormen die minder algemeen gangbaar zijn. Er staan misschien begrippen op de site die bij u onbekend zijn. Wij hebben een begrippenlijst toegevoegd zodat u kan opzoeken wat een bepaalde term betekend.

Ademtherapie De belangrijkste bron voor levenskracht is de lucht die wij inademen. Reeds duizenden jaren hebben de yogi's aangetoond dat deze lucht trilt van een subtiele energie en dat deze de voornaamste bron is van alle energieën, die in het menselijk lichaam werkzaam zijn. De yogi's hebben subtiele correlaties ontdekt tussen de ademhaling en alle menselijke bezigheden. (fysieke, intellectuele en emotionele of gevoelshandelingen). Ademtherapie richt zich op het zo efficient mogelijk gebruiken van deze levensenergie.

Aromatherapie

De toepassing van etherische oliën stamt volgens archeologen en wetenschappers al vanaf 3000 v. Chr. In Egypte werden zalven, pasta's, parfums samengesteld uit een grote verscheidenheid van bomen en planten. Vaak werden houten vaten met oliën bijgezet in de piramides en werden de doden gebalsemd met mirre en ceder. Ook werd in Arabische geschriften de kunst van het distilleren aangetroffen, een manier die nog steeds, ook nu, wordt toegepast, zij het wat verfijnder. Etherische Oliën worden ook wel de 'levenskracht' van de plant genoemd. Etherische Olie bevat alle eigenschappen van de plant, het DNA van de plant en alle geneeskrachtige stoffen als het olie een geneeskrachtige plant betreft.

Bij Aromatherapie wordt gebruik gemaakt van essentiële oliën, ook wel etherische of aromatische oliën genoemd. Deze oliën worden verkregen uit planten en zijn zeer geconcentreerd. Zij helpen om het lichaam mentaal en fysiek te versterken. Daardoor is het lichaam minder gevoelig voor vervuiling, stress, huid- en andere problemen. Aromatherapie is gebaseerd op de veronderstelling dat het versterken van het afweersysteem van het lichaam de beste manier is om ziekte te voorkomen. Aromatherapie helpt de harmonie tussen lichaam en geest te herstellen, een harmonie die voordurend bedreigd wordt door spanningen van het moderne leven en door ons vervuilde milieu.

Bewustzijn Bewustzijn is het vermogen tot besef. Je beseft b.v. dat iets klopt of niet, je beseft dat je eigenlijk nee had moeten zeggen terwijl je ja zei, je beseft ineens hoe moe je eigenlijk bent, enzovoorts. Iets dringt tot je door! Je wordt je bewust ervan.

Bewustzijn heeft te maken met je dingen bewust worden; dingen, situaties, gebeurtenissen en ervaringen begrijpen en verbanden kunnen leggen. Bewustzijn is het beseffen van iets. Bewustzijn is weten waar je mee bezig bent. Bewusteloosheid (mentaal) weet niet goed waar ze mee bezig is, ze doet maar wat en hoopt dat het goed gaat.

Chakra's

Alles wat massa heeft bestaat uit energie. Zo ook ons lichaam. Chakra's zijn de energiecentra in ons lichaam en voorzien ons van essentiële levensenergie. Elke chakra is verantwoordelijk voor het functioneren van bepaalde klieren en organen. Als een of meerdere chakra's geblokkeerd raken door onder andere onbalans, stress, angst en overbelasting, kan de levensenergie niet meer goed doorstromen en kunnen we ziek worden. We hebben zeven hoofdchakra's:

Chakra's Plaats Element/Kleur In Balans
1. Basischakra /wortelchakra onderaan de wervelkolom bij het stuitje aarde /rood steun, gronding, stabiliteit, gevoel van veiligheid
2. Heiligbeenchakra /Sacraalchakra onderbuik, tussen navel en schaamstreek water /oranje creative impulse, meegaan met de flow/flexibel
3. Solar Plexus chakra /Zonnevlecht boven de navel vuur /geel zich goed aan kunnen passen, bereidheid tot verandering
4. Hartchakra tussen midden van de borst en het middenrif lucht /groen compassie, vermogen om lief te hebben
5. Keelchakra keel ether /ruimte /blauw creativiteit, communicatie
6. Derde Oogchakra /Wenkbrauwchakra tussen de wenkbrauwen geest /indigo intellect, intuitie
7. Kruinchakra midden op het hoofd buiten de elementen /violet spiritualiteit, inzicht, verlichting

Channelen

Channeling is een vorm van communicatie tussen mensen en andere wezens. Deze wezens kunnen engelachtige wezens zijn, natuurgeesten, geesten van overleden dierbaren, buitenaardse wezens of zelfs dieren en huisdieren.

Energie Fundamentele levenskracht in de mens die in verschillende culturen terugkomt. De naam die men ervoor gebruikt verschilt per cultuur (Prana, Chi, Kundalini).
Energetische therapie De energetische therapie en geneeswijze werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Bij energetisch therapeuten komt b.v. de overtuiging voor dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld. Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert vanaf een hoger energetisch niveau. Dit energiesysteem zou tevens structurele gegevens bevatten met informatie omtrent het functioneren van het organisme en is voor veel energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar. Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die overtuiging. Experimenteel onderzoek heeft tevens aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.

Het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. De meest voorkomende behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht moet leiden tot verbetering van de gezondheid van de patiënt. Op grond van hun dagelijkse praktijkervaringen zijn energetisch therapeuten de overtuiging toegedaan dat zij de gezondheidssituatie van hun patiënten zowel in geestelijke als in lichamelijke zin positief kunnen beïnvloeden.

Holisme Een visie op het leven die uitgaat van de eenheid van het heelal. Binnen deze visie wordt ervan uitgegaan dat alles met elkaar in verband staat.
Regressie Regressie betekend letterlijk "het teruggaan tot een vroeger stadium". Als regressie als therapievorm wordt gebruikt, gaat men terug naar de oorzaak van een probleem. Hierdoor kan er inzicht worden verkregen in het ontstaan van dit probleem. Regressie wordt vaak met vorige levens in verband gebracht, maar dat hoeft helemaal niet. Een oorzaak kan ook in de vroege kindertijd liggen. Regressie brengt daar, waar de oorzaak van het probleem ligt.
Spiritualiteit Spiritualiteit is een geestelijke levenshouding. Leven vanuit het geestelijke. Spirit is geest. Geest is het onstoffelijke. Dus mensen die met het spirituele bezig zijn, houden zich onder andere bezig met geestelijke, niet fysieke, dus niet tastbare dingen. Zowel religieuze mensen als New Age aanhangers kun je spiritueel noemen. Spirituele mensen geloven ergens in wat niet direct en voor iedereen zichtbaar is, maar voor hen wel degelijk voelbaar of anderszins waarneembaar is. Spiritualiteit is een zeer ruim en complex begrip. In principe valt alles wat met het geloof te maken heeft onder spiritualiteit.
Voetreflexologie Voetreflexologie of voetreflexzonetherapie is een natuurgeneeswijze die al duizenden jaren geleden door Egyptenaren, Indianen en Chinezen werd toegepast. Men gaat hierbij uit van het principe dat op de voeten reflexzones liggen die corresponderen met organen, klieren, gewrichten en andere delen van het lichaam. Door het masseren van deze zones kunnen blokkades, die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven, waardoor het lichaam weer in balans wordt gebracht. Door regelmatig een voetreflexbehandeling te ondergaan wordt het lichaam als het ware gestimuleerd in haar zelfgenezend vermogen. Het ontdoet zich van afvalstoffen en krijgt (nieuwe) energie. Voetreflexologie werkt stressverlagend, ondersteunend bij bijv. overspannenheid of burn-out en behaalt goede resultaten bij RSI, hoofdpijn/migraine, rugklachten, reuma, darm-/spijsverteringsklachten, hormonale verstoringen, menstruatieklachten, vermoeidheid etc. Het is geschikt voor iedereen. Ook klachten bij kinderen zoals onrust, slecht slapen, huidproblemen ... enz, zijn goed te behandelen

De Amerikaanse masseuse Eunice D. Ingham beweerde in 1938 dat de voeten moeten gezien worden als een miniatuurbeeld van het menselijk lichaam. Op grond van waarnemeingen tijdens haar werk verdedigde Ingham de theorie, dat tussen ieder orgaangebied in het menselijk lichaam (met uitzondering van de armen en benen) en de voeten een reflectoire verbinding bestaat. Met ieder deel van het hoofd en de romp correspondeert een bepaalde zone op de voeten. Is een orgaan ziek of is er een storing, dan doet de corresponderende voetzone pijn als er (ook slechts licht) op gedrukt wordt. Een doelgerichte massage van deze zones in een aantal behandelingen heeft als resultaat, dat er heilzame prikkels gestuurd worden naar de inwendige organen, dat de lymfestroom gestimuleerd wordt en stofwisselingsprodukten worden afgevoerd. Zo zouden, meende Ingham, de organen zich weer herstellen.